Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

Ultimate Gore

פרטים

מוסיף אפקטים של השפרצת דם בחלקי גוף שונים (ניתן לשינוי בפקודה).

דמו, מדיה ותמונות

שימוש

כדי לקבוע באיזה מקומות בגוף יהיו אפקטים נשתמש בפקודה:
admin_rcon amx_gore <;abcdefg>;
כאשר האותיות a-g מסמלות:
a=דם ירייה בראש,
b=תוספת אפקטים של דם,
c=דימום כשיש קצת חיים,
d=הקורבן מתפוצץ כשיש פגיעה מעל לקבוע בפקודה amx_gore_exphp,
e=אקסטרה דם,
f=יותר דם בירייה מהראש,
g=דימום של שבויים
כלומר ניתן להרכיב מהאותיות כל הרכב שתרצו לדוגמא: admin_rcon amx_gore abcd

מחיר:

 
228