Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

Slow Motion

פרטים

כאשר שחקנים מתים הם עפים באפקט של איטיות, ניתן לקבוע בדיוק באיזה מוות מתרחש האפקט: פיצוץ C4, מוות מרימון, מוות מירייה בראש, מוות מסכין ועוד.

דמו, מדיה ותמונות

שימוש

מחיר:

 
228