Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

The Eclipse

פרטים

מוד מטורף שכולל הרבה פעיליות: מערכת VIP בפקודה /viphelp, הרבה אפקטים ותעלולים, מערכת דירוג משופרת ומעוצבת בפקודה /svstats, פקודות מגניבות לרכבים /vcmds, מיני-משחקים ופעיליות כמו מצבי מלחמה ועוד הרבה!

דמו, מדיה ותמונות

שימוש

כדי לשלוט במערכת יש להתחבר ל-RCon תחילה באמצעות הפקודה:

/rcon login <לרשום כאן סיסמת רקון>

למשל אם הסיסמת ניהול שרת השרת היא 123נכתוב בצ'אט של המשחק:

/rcon login 123

לאחר מכן כל הפקודות יהיו זמינות לשימוש ותוכלו להוסיף אדמינים רגילים עם רמות וגישות מיוחדות.
על מנת להוסיף אדמינים למוד יש לערוך את הקובץ בתיקייה הבאה:

scriptfiles/Administration/Users/

שמתאים לכינוי של השחקן ולשנות את ה-LEVELלרמה הרצויה בין 1 ל-5. לעזרה נוספת רשמו את הפקודה הבאה בצ'אט של המשחק:

/help

רשימת פקודות:

/commands

מחיר:

 
229