Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

צ'אט בעברית

פרטים

כן שמעתם נכון תוכלו לדבר בצ'אט בעברית! המוד לא יפריע למשחק כלל.

דמו, מדיה ותמונות

צ'אט בעברית

שימוש

כשתכנסו למשחק תוכלו לכתוב ישר בצ'אט בעברית, כדי לכתוב באנגלית תכתבו את הפקודה הבא בצ'אט:

/eng

כדי לחזור שוב לעברית כתבו:

/heb

מחיר:

 
228