Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

כתובת IP מפורסמת

פרטים

תוכל לקבל כתובת IP מפורסמת שבממוצע נכנסים אליה הרבה שחקנים. תוכל לבקש כתובת לפי המוד שתרצה לשים בשרת לדוגמא אם תרצה שרת שהיו משחקים בו JAILBREAK אז תוכל לבחור וכו'.

דמו, מדיה ותמונות

שימוש

מחיר:

 
231