Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

שירות גיבוי יומי אוטומטי

פרטים

שירות מיוחד לחברת פינגלס, גיבוי אוטומטי של כל קבצי השרת בשרת אחר שמור אצלנו בכל יום, הקבצים ישמרו גם לאחר שנמחק לכם השרת לגמרי מאצלנו לתקופה מסוימת (אם תחליטו לחדש).

דמו, מדיה ותמונות

שימוש

מחיר:

 
231