Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

KZ Jump

פרטים

מוד שהופך את השחקנים לשקופים, ומאפשר שמירה של נקודות ציון וחזרה אליהם, מיוחד למפות טיפוס. להלן הפקודות המיוחדות של המוד שניתן לכתוב בצ'אט: שמירת נקודה: /checkpoint /check /cp חזרה לנקודה: /gocheck /gc /tele /tp כל מיני: /stuck - תוקע אותך בנקודה /unstuck - משחרר אותך מנקודה תקועה /reset - מאפס את הטיימר ומחזיר אותך לחיים /pause - עוצר את הטיימר האישי שלך /boost - מאפשר לעלות אחד על השני /toggle_boost - מאפשר בוסטים עד לביטול

דמו, מדיה ותמונות

שימוש

מחיר:

 
228