Pingless

מידע נוסף

מידע על תוספת

GunGame

פרטים

הרגו שחקנים אחרים בכל הריגה אתם מקבלים נשק חזק יותר עד שעוברים על כל הנשקים, המנצח שמגיע לנשק האחרון ומצליח לדקור מישהו בוחר את המפה הבאה.

דמו, מדיה ותמונות

שימוש

מחיר:

 
228