Pingless

מידע נוסף

רשימת תוספות

רשימת התוספות והמחירים לשרת San Andreas Multiplayer להלן:

שם התוספת פרטים מחיר
SaTlaMode DM
SuperDM
SA-MP Plugins
שירות גיבוי יומי אוטומטי
כתובת IP מפורסמת
התקנת מוד ע"י מתכנת
בסיס נתונים MySQL
כתובת סאב-דומיין לשרת
Xtreme Admin
The Eclipse
Top DeathMatch
 
-142