Pingless

מידע נוסף

רשימת תוספות

רשימת התוספות והמחירים לשרת Team Fortress 2 להלן:

שם התוספת פרטים מחיר
Stats דירוג שחקנים
מצב גוף שלישי
מוד גאטרבוט - פקודות צ'אט
שירות גיבוי יומי אוטומטי
כתובת IP מפורסמת
התקנת מוד ע"י מתכנת
כתובת סאב-דומיין לשרת
FastDL פרטי
zBlock
Pingless
SourceMod
Metamod: Source
 
-143