Pingless

מידע נוסף

תנאי שירות

להלן מדיניות החמודים ברה בנושאים שונים שעל כל לקוח לקרוא ולהבין לפני רכישה:

מודים פלאגינים תוספות

תשלום דרך הטלפון

תמיכה טכנית

תשלום דרך הפקדה בנקאית

החזר כספי

 
12